Studi Islam Al-Amin

Cerdas, Sholeh, Profesional

Senin, 27 Februari 2012

Penyakit Hati : Sombong

Sebenarnya yang dimaksud Allah dengan sombong itu yang seperti apa sih?


Mengapa sombong begitu dijauhkan dari surga dan kekal di neraka?


“Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang dalam hatinyaada kesombongan barang seberat debu.’ Seorang laki-laki bertanya : ‘sesungguhnya ada seseorang yang menyukai supaya bajunya bagus dan terompahnya bagus.’ Nabi menjawab: ‘Sesungguhnya Allah itu indah, Dia menyukai keindahan. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain.’” (Shahih Muslim)


(Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. (Al mukmin:35)

Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat,hati mereka mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yangsombong. (an nahl:22)

“Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong“. (al mukmin:76)

Semoga kita bukan lah orang yang sombong, yaitu orang yang menolak kebenaran yang datang kepada mereka, yang mengingkari ayat-ayat Allah (Al-Qur’an)..

~Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.(2:147)~


0 comments:

Posting Komentar